Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkania naukowe Instytutu Geologii i Polskiego Towarzystwa Geologicznego Oddział w Poznaniu oraz Koła Naukowego Geologów.

Harmonogram spotkań – semestr zimowy – do pobrania

08.11.2023 mgr Dagmara Frydrychowicz
Kolej linowa w Koninie? Czyli o nietypowym transporcie węgla do brykietowni

15.11.2023 dr Bogumił Nowak
Projekt odbudowy zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego

22.11.2023 prof. ING PAN dr hab. Piotr Krzywiec
O możliwościach wykorzystania danych sejsmiki refleksyjnej do płytkich badań Geologicznych (referat wspólny z AMU SC AAPG)

29.11.2023 prof. dr hab. Janusz Skoczylas
Paweł, Edmund Strzelecki (1797-1873) – geolog i podróżnik
(referat wspólny z AMU SC AAPG)

6.12.2023 prof. UAM dr hab. Marcin Słowik
Zmiany układów koryt rzecznych w dolinie Dravy (Węgry) i Congaree (USA) w późnym glacjale i holocenie

13.12.2023 prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk
Antropocen w osadach jeziora Shalkar (Kazachstan)

10.01.2024 mgr Szymon Świątek
Cechy teksturalne osadów podatnych na upłynnienie – najnowsze wyniki badań terenowych

17.01.2024 dr Robert Sokołowski (UG)
Gdzie szumiało morze we wczesnym miocenie? Nowy model facjalny osadów dolnego miocenu, Pobrzeże Kaszubskie, Polska N

24.01.2024 dr Ditta Kicińska
Znaczenie klastycznych osadów jaskiniowych w odtwarzaniu historii geologicznej obszarów krasowych (wybrane przykłady)

31.01.2024 prof. dr hab. Błażej Berkowski
Głębokomorskie koralowce miękkiego dna (przykłady z dewonu Maroka)

Scroll to Top